má práce / výuka

Na dráhu pedagoga jsem vstoupil v roce 1996, kdy jsem byl přijat na pozici asistenta na katedře národohospodářské, Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Členem této katedry jsem byl do poloviny roku 1997 a vyučoval jsem zde kurzy Hospodářská politika a Makroekonomická analýza. Z Ekonomické fakulty mé kroky zamířily do Karviné, kde jsem v září téhož roku nastoupil na katedru ekonomie místní Obchodně podnikatelské fakulty. Na katedře ekonomie, resp. od roku 2014 katedře ekonomie a veřejné správy, pak působím dodnes, a to v pozici docenta. V průběhu svého působení na OPF jsem se stal garantem několika kurzů. Z této poměrně široké škály doposavad aktivně přednáším v kurzech Mikroekonomie, Ekonomické teorie, Makroekonomická analýza a Analýza pro ekonomy. V rámci doktorského studia na Obchodně podnikatelské fakultě rovněž vyučuji blok pokročilé mikroekonomie, jenž je součástí kurzu Ekonomická teorie. Pro studenty oboru Ekonomie akreditovaného v rámci doktorského studia na EkF VŠB-TUO přednáším kurz Vybrané kapitoly z mikroekonomie. Od roku 2012 vyučuji také na sesterské Fakultě veřejných politik v Opavě. Také zde se portfolio mnou vyučovaných předmětů postupně měnilo. V současnosti pak přednáším dva kurzy pro Ústav středoevropských studií. A to kurzy Veřejná ekonomika a Veřejná ekonomika ve střední Evropě. V minulosti jsem byl také garantem studijního programu Hospodářská politika a správa akreditovaného na SU OPF v Karviné a posléze tamtéž garantem oboru Veřejná ekonomika a správa.

Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné působím také v pozici školitele v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a managemet.

Tak jako každý vysokoškolský pedagog, také já vedu v rámci svého působení na OPF a FVP bakalářské a magisterské diplomové práce se zaměřením na problematiku národního účetnictví, makroekonomických a mikroekonomických analýz a mezinárodních komparací.

http://tuleja.rs.opf.slu.cz